Jarosław Bober
Jerzy Hausner
Hubert Izdebski
Wojciech Lachiewicz
Stanisław Mazur
Aleksander Nelicki
Bartłomiej Nowotarski
Włodzimierz Puzyna
Krzysztof Surówka
Igor Zachariasz
Marcin Zawicki